Komplikace diabetu

Diabetes je chronická metabolická porucha charakterizovaná vysokou hladinou cukru v krvi, která je důsledkem neschopnosti těla produkovat nebo účinně využívat inzulín. V průběhu času může nekontrolovaný diabetes vést k různým komplikacím, které postihují více orgánů a systémů v těle. Tyto komplikace mohou významně ovlivnit zdraví jedince a kvalitu života. Pro lidi s diabetem je zásadní porozumět těmto komplikacím a zvládat je, aby se předešlo jejich výskytu nebo aby se minimalizovaly.

1. Diabetická neuropatie

Diabetická neuropatie je běžnou komplikací diabetu, která postihuje nervy, především v končetinách, jako jsou nohy a ruce. Dlouhotrvající období vysoké hladiny cukru v krvi může poškodit malé krevní cévy, které zásobují nervy živinami, což vede k poškození nervů. Příznaky diabetické neuropatie mohou zahrnovat necitlivost, brnění, pocity pálení a bolest v postižených oblastech.

Tento stav může vést k různým komplikacím, včetně:

 • Periferní neuropatie: Poškození nervů v chodidlech a nohou může vést k vředům na nohou, infekcím a dokonce k amputaci, pokud není správně léčeno. Pravidelná péče a vyšetření nohou jsou pro jedince s diabetem klíčové.
 • Autonomní neuropatie: Tento typ neuropatie postihuje nervy, které ovládají orgány, což vede ke komplikacím, jako jsou gastrointestinální problémy, problémy s močovými cestami, sexuální dysfunkce a kardiovaskulární abnormality.
 • Fokální neuropatie: Fokální neuropatie se týká náhlé slabosti nebo bolesti specifických nervů nebo skupin nervů. Může mít za následek silnou bolest, svalovou slabost a další komplikace v závislosti na postižených nervech.
 • Proximální neuropatie: Proximální neuropatie je charakterizována svalovou slabostí a bolestí v bocích, stehnech a hýždích. Obvykle postihuje starší jedince s diabetem a může vést k potížím s chůzí a prováděním každodenních činností.

Řízení hladiny cukru v krvi v cílovém rozmezí, osvojení si zdravého životního stylu a dodržování předepsaného léčebného plánu může pomoci předejít nebo oddálit nástup diabetické neuropatie.

2. Diabetická retinopatie

Diabetická retinopatie je komplikace diabetu, která postihuje oči. Dlouhodobé vystavení vysokým hladinám cukru v krvi může poškodit krevní cévy v sítnici, což je tkáň citlivá na světlo v zadní části oka. Toto poškození může způsobit problémy se zrakem, a pokud se neléčí, může vést ke slepotě.

Mezi běžné projevy diabetické retinopatie patří:

 • Neproliferativní diabetická retinopatie: V časných stádiích mohou malé retinální cévy oslabit, vyboulit se nebo prosakovat tekutinu do sítnice, což vede k rozmazanému vidění a tvorbě mikroaneuryzmat.
 • Proliferativní diabetická retinopatie: Jak stav postupuje, tělo se může pokusit kompenzovat poškozené krevní cévy růstem nových, abnormálních krevních cév. Tyto nové cévy jsou však slabé a náchylné ke krvácení, což způsobuje další zhoršení zraku.

Pro včasné odhalení a včasnou léčbu diabetické retinopatie jsou nezbytné pravidelné oční prohlídky u oftalmologa. Kontrola hladiny cukru v krvi, krevního tlaku a hladiny cholesterolu může významně snížit riziko vzniku této komplikace.

3. Diabetická nefropatie

Diabetická nefropatie, známá také jako diabetické onemocnění ledvin, je komplikací, která postihuje ledviny. V průběhu času může vysoká hladina cukru v krvi poškodit cévy v ledvinách a zhoršit jejich schopnost filtrovat odpadní látky a přebytečné tekutiny z těla. To může mít za následek dysfunkci ledvin a nakonec vést k selhání ledvin, pokud se neléčí.

Klíčové rysy a stádia diabetické nefropatie zahrnují:

 • Mikroalbuminurie: V časných stádiích začnou malé množství bílkovinného albuminu unikat do moči v důsledku poškození ledvin. To lze zjistit pomocí testů moči a je časným příznakem diabetické nefropatie.
 • Makroalbuminurie: Jak stav progreduje, větší množství albuminu uniká do moči, což ukazuje na vážnější poškození ledvin.
 • Konečné stádium onemocnění ledvin: V pokročilých stádiích je výrazně narušena funkce ledvin, což vede k selhání ledvin. Dialýza nebo transplantace ledviny jsou nezbytné pro přežití.

Přísné řízení hladiny cukru v krvi a krevního tlaku spolu s léky zaměřenými na ochranu ledvin může pomoci zpomalit progresi diabetické nefropatie. Pravidelné sledování funkce ledvin pomocí močových a krevních testů je nezbytné pro včasnou detekci a intervenci.

4. Kardiovaskulární komplikace

Diabetes výrazně zvyšuje riziko rozvoje kardiovaskulárních komplikací. Vysoká hladina cukru v krvi a další metabolické abnormality spojené s cukrovkou mohou poškodit krevní cévy a přispět k tvorbě plaků, zúžení tepen a omezení průtoku krve. To může vést k různým kardiovaskulárním stavům, včetně:

 • Onemocnění věnčitých tepen: Hromadění plaku v koronárních tepnách může mít za následek anginu pectoris (bolest na hrudi), srdeční záchvaty a srdeční selhání.
 • Cévní mozková příhoda: Cukrovka zvyšuje riziko mrtvice tím, že podporuje tvorbu krevních sraženin nebo poškozuje cévy v mozku.
 • Onemocnění periferních tepen: Zúžení krevních cév v nohách a chodidlech může způsobit bolest, infekce a pomalé hojení ran.
 • Vysoký krevní tlak: Diabetes úzce souvisí s hypertenzí, což dále zvyšuje riziko kardiovaskulárních komplikací.

Účinná léčba diabetu úpravou životního stylu, užíváním léků a pravidelnými lékařskými kontrolami může pomoci snížit riziko kardiovaskulárních komplikací. Přijetí stravy zdravé pro srdce, pravidelná fyzická aktivita a odvykání kouření jsou zásadní kroky k minimalizaci dopadu diabetu na kardiovaskulární systém.

5. Komplikace nohou

Diabetes může vést k několika komplikacím souvisejícím s nohou, především v důsledku poškození nervů a špatného krevního oběhu. Periferní neuropatie a onemocnění periferních tepen mohou významně ovlivnit zdraví nohou a zvýšit riziko infekcí a zranění. Mezi běžné komplikace nohou u diabetu patří:

 • Vředy na nohou: Poškození nervů a snížený průtok krve mohou způsobit, že drobná poranění zůstanou bez povšimnutí, což vede ke vzniku vředů. Tyto vředy se mohou obtížně hojit a mohou vést k vážným infekcím.
 • Charcotova noha: Tento stav zahrnuje oslabení kostí na chodidle, což vede k deformacím a zvýšenému riziku zlomenin. Často je doprovázen otokem, zarudnutím a teplem postižené nohy.
 • Onemocnění periferních cév: Snížený průtok krve do nohou může způsobit bolest, křeče a pomalé hojení ran.

Pravidelná péče o nohy, nošení vhodné obuvi a rychlé vyhledání lékařské pomoci pro jakékoli problémy s nohou jsou pro jedince s diabetem zásadní. Do péče o komplikace diabetické nohy by měl být zapojen podiatr, aby bylo zajištěno včasné odhalení a správná léčba.

6. Kožní komplikace

Lidé s diabetem jsou náchylnější k různým kožním komplikacím v důsledku faktorů, jako je špatná cirkulace, poškození nervů a zhoršená imunitní funkce. Mezi běžné kožní stavy spojené s cukrovkou patří:

 • Diabetická dermopatie: Také známá jako skvrny na holeni, diabetická dermopatie se projevuje jako světle hnědé nebo načervenalé, kulaté nebo oválné skvrny na kůži. Obvykle jsou nebolestivé a vyskytují se nejčastěji na holeních.
 • Diabetické puchýře: Tyto puchýře jsou obvykle nebolestivé a vyskytují se na rukou, nohou, nohou nebo předloktí. Jsou častější u jedinců s diabetickou neuropatií a vymizí samy.
 • Diabetické kožní infekce: Kvůli vysoké hladině cukru v krvi se kůže stává náchylnější k infekcím, jako jsou plísňové infekce (např. kandidóza) a bakteriální infekce (např. celulitida). Včasná léčba a správné hygienické postupy jsou nezbytné, aby se zabránilo zhoršení těchto infekcí.
 • Xeróza: Xeróza označuje suchou, svědivou kůži, což je běžná stížnost mezi lidmi s cukrovkou. Je důležité udržovat pokožku hydratovanou a vyhýbat se škrábání, abyste předešli komplikacím.
 • Necrobiosis Lipoidica Diabeticorum: Tento stav je charakterizován tvorbou vyvýšených, červenohnědých skvrn, které se často vyvíjejí na bércích. Může být spojeno se svěděním, ulcerací nebo atrofií postižené kůže.

Správná péče o pleť, pravidelné sledování pokožky z hlediska jakýchkoli změn nebo známek infekce a udržování dobré kontroly krevního cukru jsou zásadní pro prevenci a zvládání kožních komplikací u jedinců s diabetem.

7. Gastroparéza

Gastroparéza je stav, který ovlivňuje normální pohyb svalů v žaludku, což vede k opožděnému vyprazdňování. Vzniká v důsledku poškození bloudivého nervu, který řídí svaly zapojené do trávení. Lidé s diabetem, kteří mají nekontrolované vysoké hladiny cukru v krvi po delší dobu, jsou vystaveni vyššímu riziku vzniku gastroparézy.

Mezi běžné příznaky gastroparézy patří:

 • Nevolnost a zvracení: Gastroparéza může způsobit přetrvávající nevolnost a zvracení, zejména po jídle.
 • Rychlý pocit sytosti: I po konzumaci malého množství jídla se mohou jedinci s gastroparézou cítit nadměrně sytí.
 • Nadýmání břicha: Gastroparéza může způsobit nadýmání a distenzi v břiše.
 • Pálení žáhy a kyselý reflux: Zpožděné vyprazdňování žaludku může vést k refluxu žaludeční kyseliny do jícnu, což způsobuje pálení žáhy.

Léčba gastroparézy zahrnuje úpravy stravy, jako je konzumace menších, častějších jídel a vyhýbání se potravinám s vysokým obsahem vlákniny a tuků. Mohou být také předepsány léky, které podporují vyprazdňování žaludku nebo kontrolují symptomy. Udržování stabilní hladiny cukru v krvi je nezbytné pro prevenci zhoršení příznaků gastroparézy.

8. Problémy duševního zdraví

Život s cukrovkou si může vybrat daň na duševní a emocionální pohodě jedince. Neustálé řízení hladiny cukru v krvi, strach z komplikací a dopad změn životního stylu mohou přispět k různým problémům duševního zdraví, včetně:

 • Diabetes Distress: Diabetes distress se týká emoční zátěže a stresu spojeného s řízením diabetu. Může vést k pocitům frustrace, úzkosti a vyhoření.
 • Deprese: Lidé s diabetem mají vyšší riziko rozvoje deprese, což může dále ovlivnit jejich schopnost účinně zvládat tento stav.
 • Úzkost: Úzkostné poruchy, včetně generalizované úzkostné poruchy a specifických fobií souvisejících s léčbou diabetu, jsou častější u jedinců s diabetem.
 • Poruchy příjmu potravy: U některých jedinců s diabetem se mohou vyvinout neuspořádané stravovací návyky, jako je diabulimie (vynechání inzulinu pro kontrolu hmotnosti), což může mít vážné zdravotní následky.

Pro jedince s diabetem je důležité, aby upřednostňovali své duševní zdraví a hledali vhodnou podporu. To může zahrnovat poradenství, podpůrné skupiny a zapojení odborníků v oblasti duševního zdraví jako součásti týmu péče o diabetes.

Závěr

Komplikace diabetu mohou významně ovlivnit zdraví a pohodu člověka. Porozumění těmto komplikacím a přijetí proaktivních opatření k léčbě diabetu prostřednictvím úpravy životního stylu, dodržování léků a pravidelných lékařských kontrol jsou zásadní pro prevenci nebo minimalizaci výskytu komplikací.

Udržováním stabilní hladiny cukru v krvi, kontrolou krevního tlaku a cholesterolu, osvojením si zdravé stravy, pravidelnou fyzickou aktivitou a odvykáním kouření mohou jedinci s diabetem snížit riziko a závažnost komplikací. Navíc pravidelné sledování různých aspektů zdraví, jako jsou oční vyšetření, péče o nohy, testy funkce ledvin a kožní kontroly, může pomoci při včasné detekci a včasném zásahu.

Pamatujte, že léčba diabetu je celoživotní závazek a s náležitou péčí, podporou a vzděláváním mohou jedinci s diabetem vést zdravý a plnohodnotný život a zároveň minimalizovat dopad komplikací.

Napsat komentář